De Jung

Do stait den Jung

Refrain:

Do stait den Jung un hült alwär, hm-ta-ta,
Do stait den Jung un hült alwär, hm-ta-ta.
Dat Maiken dat let frogen,
Junge waröm hülst alwär,
Dat Maiken dat let frogen,
Junge waröm hülst?

Ick wolln so gern off´n Hoff herup, hm-ta-ta,
Ick wolln so gern off´n Hoff herup, hm-ta-ta.
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung off´n Hoff herup,
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung herup.

Refrain…..

Ick wolln so gern de Trepp herop, hm-ta-ta,
Ick wolln so gern de Trepp herop, hm-ta-ta.
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung de Trepp herop,
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung herop.

Refrain….

Ick wolln so gern in Stobben rin, hm-ta-ta
Ick wolln so gern in Stobben rin, hm-ta-ta.
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung in Stobben rin,
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung herin.

Refrain….

Ick wolln so gern in Bed herin, hm-ta-ta,
Ick wolln so gern in Bed herin, hm-ta-ta.
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung in Bed herin,
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung herin.

Refrain….

Ick wolln so gerne hm-ta-ta, hm-ta-ta,
Ick wolln so gerne hm-ta-ta, hm-ta-ta.
Dat Maiken voller Freude,
Let den Jung hm-ta-ta,
Dat Maiken voller Freude,
Let üm hm-ta-ta.